BREVIARI DEL REI MARTÍ L'HUMÀ
Els breviaris són llibres de lectures i pregaries. Els primers es fan per a l'ús dels clergues de la Cort Pontifícia i fixen les hores canòniques en prima hora, tertia, sexta, nona, vespres, completes, nocturnes, maitines i laudes.


Fol. 293 Esq.
A Catalunya, durant els segles XI i XII es troben breviaris que combinen antífones i lectures diverses, enriquides posteriorment amb el salteri i altres textos. Actualment es conserven un parell de fragments de breviaris del segle XI de Vic i Solsona, però les restes més ben conservades pertanyen al segle XII.

L’any 1342 el rei Pere el Cerimoniós va demanar als abats de Poblet i de Santes Creus una còpia del Breviari cistercenc, perquè desitjava resar l’Ofici diví segons el ritu de l’Orde.

A inicis del segle XV el rei Martí l'Humà (1395-1410), trameté un copista de la seva confiança a Poblet per obtenir una altra còpia del Breviari de l’Orde per al seu ús personal. Conté riques il·luminacions corresponents als dotze mesos de l'any amb diferents escenes religioses i els corresponents signes zodiacals.


Fol. 444 Esq.
La funció de Poblet en la confecció d’aquest Breviari no fou ni la cal·ligràfica ni l’artística, sinó que consistí a programar-ne el contingut, determinant què hi havia d’anar, en part a base dels breviaris usats al monestir mateix i en part amb els textos de les homilies de sant Agustí que els monjos subministraren al copista reial, tot determinant els passatges més adequats que l’escrivà havia de reproduir, sempre d’acord amb les instruccions del rei Martí.

El còdex fou començat pels volts de 1398. El 1403 les il·lustracions encara no estaven acabades. Entre el 1420 i el 1430 el rei Alfons el Magnànim el completà afegint-hi l’ofici de sant Jordi.

El Breviari arribà a la Biblioteca Nacional de França, a París, el 1947, conservat avui dins la col·lecció Rothschild. A la mateixa biblioteca es conserva també un breviari provinent del monestir de Ripoll sent un bon exemple d'estudi de la litúrgia a Catalunya.Breviarium secundum ordinem CistercienciumFol. 17 Esq.


X.M.C.  7/2016


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada