Mites i Llegendes del Bestiari Històric (8): L' 11 DE SETEMBRE DE 1714 (BASTA YA DE MENTIRAS).

Analitzarem amb aquest titol un recull d’afirmacions sobre l’historia de Catalunya que es poden trobar de forma repetitiva i cansina a molts forums i webs, i intentarem donar-hi resposta.Contextualitzem primer una mica:


Norberto Font y Sagué
1713

I ara, com sempre i abans de res, confirmem-ne el text, a ser possible dins del seu context.


                                                                           «Ara ojats:Ban de guerra a Ultrança, 1713


...per a conservar les Lleis, Constitucions,
Privilegis, Honors, Costums i Prerrogatives
que el Sereníssim Duc d'Anjou ha derogat...
... tots els naturals i habitants del present 
Principat tinguin, reputin i tractin com 
enemics tots els súbdits i vassalls tant del 
sobredit duc d’Anjou com als súbdits 
i vassalls del Rei de França…
Se fa saber á tots generalment, de part dels tres Excms. Comuns, pres lo parer dels Senyors de la Junta de Gobern, personas asociadas, nobles, ciutadans y oficials de guerra, que separadament estan impedint lo internarse los enemics en la ciutat; atés que la deplorable infelicitat de esta ciutat, en què avuy resideix la llibertat de tot lo Principat y de tot Espanya, está esposada al ultim extrem, de sujectarse á una entera esclavitud. Notifican, amonestan y exhortan, representant pares de la patria que se afligiesen de la desgracia irreparable que amenaza lo favor e injust encono de las armas galohispanas, feta séria reflexió del estat en què los enemichs del Rey N.S., de nostra libertat y patria, estant apostats ocupant todas las bretxas, cortaduras, baluarts del Portal Nou, Sta. Clara, Llevant y Sta. Eulalia. 

Se fa á saber, que si luego, inmediatament de ohït lo present pregó, tots los naturals, habitans y demés gents habils per las armas no se presentan en las plassas de Junqueras, Born y Plassa de Palacio, á de què unidament ab tots los Senyors que representan los Comuns, se poden retxassar los enemichs, fen lo ultim esfors, esperant que Deu misericordias millorará la sort. 

  Se fa també á saber, que essent la esclavitud certa y forzosa, en obligació de sos empleos, explican, declaran y protestan als presents, y donan testimoni als veniders, de què han executat las últimas eshortacions y esforsos, protestant de tots los mals, ruinas y desolacions que sobrevinguen á nostra comuna y afligida patria, y extermini de tots los honors y privilegis, quedant esclaus amb los demés enganyats espanyols y tots en esclavitud del domini francés; pero com tot se confía, que tots com verdaders fills de la patria, amants de la llibertat, acudirán als llochs senyalats á fi de derramar gloriosament seva sang y vida, per son Rey, per son honor, per la patria y per la llibertat de tota Espanya, y finalment los diu y fan saber, que si despres de una hora de publicat lo pregó, no compareixen gent suficient per ejecutar la ideada empresa, es forsós, precis y necessari fer llamada y demanar capitulació als enemics, antes de venir la nit, per no esposar á la mes lamentable ruina de la Ciutat, per no esposarla a un saco general, profanació dels Sants Temples, y sacrifici de noys, donas y personas religiosas. 
Novisima recopilación de las Leyes de España
Madrid 1805

Y per a que á tots sia generalment notori, que ab veu alta, clara e intelligible sia publicat per tots los carrers de la present ciutat. 

Donat en la casa del la Excma. Ciutat, residint en lo portal de S. Antoni, presents los dits senyors Excms. Y personas asociadas, a 11 de Setembre, á las 3 de la tarde, de 1714 »Podem veure de nou com una frase, traduïda i fora de context, s'acomoda com si res a l'ideal espanyolista actual, es converteix en un crit en defensa del model present d'Espanya, i en Rafael Casanovas, radical de mena que va fer tot el possible per portar la defensa de Barcelona fins a l'ultima gota de sang, en resulta tot un patriota espanyol (en el sentit actual de la paraula). 


Gazeta de Barcelona  publicada a 31 de Juliol de 1713
De fet aquest document de les autoritats catalanes resumeix els mòbils que havien sostingut els catalans en la lluita: “La llibertat del Principat i dels diferents regnes d'Espanya; la llibertat i la pàtria; la defensa de les constitucions, honors i privilegis de Catalunya; "l’esclavatge forçós" que els espera com a la resta dels espanyols, es a dir la servitud al domini franco-castellà; el rei, i novament la pàtria i la llibertat de tota Espanya, son invocats en la suprema apel·lació”. 

Ja no cal dir que l'Espanya que es defensa no és la actual, ni molt menys la  "grande y libre", és l'Espanya dels Àustria, com ja havíem vist un model confederal format per una munió de regnes i estats, amb duanes entre si, amb òrgans legislatius propis, lleis pròpies (incloent-hi lleis d’estrangeria), diferents monedes i fins i tot diferents mesures de longitudpes, etc ... però, això si, amb un mateix sobirà. En contraposició a l’idea  centralista d'estat únic borbònic-francès, la de "l'estat sóc jo" que practicava Felip V.  


Amb la sentencia “esta ciutat (Barcelona), en què avuy resideix la llibertat de tot lo Principat y de tot Espanya” queda clar on resta el poc que queda de l'Espanya que defensen.

(Apunt: defensar aquest model d'Espanya significa defensar una Catalunya, alhora que uns regnes d'Aragó, València i Mallorca, diferenciats, tant de la resta de regnes hispànics com entre ells, política, econòmica i culturalment, amb estructures institucionals, òrgans legislatius i ordenaments jurídics propis, incloent-hi, com ja hem dit, duanes i lleis d'estrangeria entre sí, diferents monedes i diferents unitats de mesura o de pes, es a dir defensar un estat sobirà i una nacionalitat catalana. Dins d’aquest context, afirmar que Casanovas, o qualsevol altre, era o no  independentista es com a mínim estúpid).


El rei del que en parla és Carles III, el d'Àustria, no el Borbó. Per molt que la historiografia el denomini generalment només com a Arxiduc d'Austria, al 1705 va jurar les constitucions catalanes i va ser acceptat com a sobirà, no nomes del Principat de Catalunya  i dels regnes d'Aragó, València, Mallorca, sinó de tots els regnes d’Espanya (al menys a aquest costat de la península), i entronitzat amb aquest nom de Carles III. Al 1706 es van publicar les noves Constitucions de Catalunya on al Capítol I titula: “Declaració de la successió de la monarquia de Espanya, los Regnes, Províncies y Dominis, à favor de la Real Majestat del Senyor Rey Carlos III, y exclusió de aquella perpètuament à la casa de Borbòn”

  Es clar que en ser assimilats aquests estats per Castella, es va imposar la seva forma de comptar, on Carles III és oficialment el Borbó, tercer fill de Felip V, nascut al 1716, esborrant de l´historia a Carles III d'Austria.

Un cop ja caiguts al 1709 els regnes d'Aragó i València, i havent dictat Felip V els Decrets de Nova Planta corresponents, l'única pàtria a defensar a la qual es pot referir és, sense cap mena de dubtes, Catalunya. Cal recordar també que la signatura del tractat d'Utrecht el març de 1713 donà lloc al final de la guerra de successió.

Els “llocs assenyalats” són els llocs de batalla assignats als defensors de Barcelona, ​​davant de les tropes borbòniques, en els deteriorats baluards durant la inevitable caiguda de la ciutat.
...donant testimoni als veniders, de què s'han executat las últimes exhortacions i esforços,

 protestant de tots los mals, runes i desolacions que sobrevinguin a la nostra comuna i afligida pàtria, i l'extermini de tots los honors i privilegis,...
Al cap i a la fi, no mes es tracta dels fets  de la batalla amb la qual va finalitzar el setge de Barcelona. Les lectures i conclusions oficials les fa sempre el bàndol guanyador. Evidentment el bàndol guanyador també té el seu punt de vista i el seus relats dels fets, dels que, per evitar les mentides inventades pels separatistes, podem repassar-ne un parell. Pot ser veurem que heroïcitat o la demència són idees subjectives que depenen només de a quin costat de la muralla vol sentir-se cadascun; la resta són només fets, i tots els fets, els considerem històrics o no, tenen sempre mes d'un punt de vista. No es tracta d'acceptar a cegues els punts de vista dels altres, no mes d'acceptar que els altres poden tenir-ne un de diferent, pot ser intentar saber perquè, i, en tot cas, intentar no imposar el d'uns als altres.


Madrid 1854

Eltratado de Utrecht hizo caer las armas de la mano a casi todas las potencias beligerantes. Solo el emperador vacilaba al prestar su accesión; más viendo invadidos sus propios estados por el ejército francés, y no teniendo elementos hábiles a detener la victoriosa espada de Villars, se plegó bajo el ascendiente de las circunstancias, quedando incluido en la paz general. Este tratado aseguraba a Felipe V la conquista de España y de las Indias; pero la España perdía Gibraltar, Mahón y todas sus posesiones en Italia y los Países Bajos, es decir, todos los medios de figurar en el mundo como potencia de primer orden.

Narración de los sucesos principales de la historia
Madrid 1828
La conducta poco leal del emperador, y la pertinencia inaudita de los catalanes, hizo que continuase la guerra en este desgraciado país. Había prometido aquel príncipe que sus tropas evacuarían completamente a Cataluña, y en efecto, Staremberg entregó Tarragona y se embarcó con gran parte de su ejército, pero no hizo la menor demostración de devolvernos Barcelona, y aun permitió que varios cuerpos imperiales quedasen a sueldo de los barcelonenses con carácter de voluntarios. No fue este el término de tan copiosas tergiversaciones. Los gobernadores de algunas plazas se hicieron un merito de la inobediencia a las aparentes ordenes del emperador, y continuaron sosteniéndolas contra las armas de Felipe V.

Pero estas, bien dirigidas, fueron combatiendo y dominando sucesivamente a Manresa, Solsona, Mataró y Hostalrich, mientras el conde de Fienes mutilaba la rebelión en todo el territorio de Ampurias.

...esta excelentíssima ciutat, amant
de sa pròpia
 llibertat i de la de tots
els pobles de Catalunya

(...) ha passat a enarbolàr lo 
standard de la invicta patrona 
Santa Eulalia per
oposar-se a l’enemich...
Los catalanes, reducidos a la situación más crítica, se defendían no obstante con intrepidez digna de elogio, si no estuviera manchada por crueles excesos de todo linaje; pero abatidos por los castellanos, rompieron todas las condiciones, abandonándose al enajenamiento de una demencia política. Llevaron su delirio hasta el punto de implorar la protección de la Puerta Otomana, donde se despreciaron sus temerarias ofertas. El emperador, ligado por la paz de Utrecht, no podía favorecerles abiertamente, y los escasos auxilios que les proporcionaba, más servían para prolongar su agonía que para enaltecer su causa moribunda. Pero ni aun así desistieron; y tal como sucede en el cuerpo humano, en el que el calor al abandonar los miembros, se refugia en el corazón, así en Cataluña, sofocada la insurrección en las extremidades, vino a reconcentrarse en Barcelona y a oponer aquí una resistencia más que heroica, desesperada.

El duque de Popoli, que había reemplazado a Berwick en el mando de las tropas, estableció el bloqueo de Barcelona, auxiliándole una poderosa escuadra; más como la lentitud de este medio ni convenía al decoro del monarca Español, ni era digna de  las impotentes fuerzas que podían reunirse contra la rebelde ciudad, le convirtió pronto en sitio, arrojándose, espada en mano, sobre Santa Madrona, y abriendo en este punto la primera trinchera. Los rigores del invierno y una fuerte avenida del rio Llobregat, paralizaron los trabajos; los barceloneses, inflamados por el aspecto del último peligro, hicieron al propio tiempo una salida impetuosa, y si bien la disciplina de las tropas reales triunfó de sus tumultuosos esfuerzos, hicieron conocer al enemigo toda la dificultad de la empresa, y conocieron ellos el valor de sus propias fuerzas que era la mayor dificultad del sitio.

El duque de Popoli se sostenía con dificultad delante de Barcelona (1714), porque su ejército, mal abastecido y peor pagado, no se hallaba en disposición de operar vigorosamente. La audacia de los sitiados aumentaba en la misma proporción que decaía el aliento de los sitiadores, y se exaltó en gran manera con una imprudente medida del gobierno. El francés Orri, que dirigía a la sazón nuestra hacienda, impuso una recia contribución a los catalanes para proporcionarse recursos y castigar por este medio la pasada rebelión de aquel pueblo. No se necesitó más para que brotara otra vez el fuego de la sedición, mal encubierto entre cenizas caliente todavía. Partidas numerosas se arrojaron al campo, cometiendo inauditas tropelías, renovando todos los horrores de la guerra civil, y lo más importante, sino más sensible, cortando sus comunicaciones al ejercito sitiado. Por otra parte, el emperador, fiel al sistema de fijar la atención de Felipe V en la esfera de sus propios dominios, para que no la dirigiera a los que acababa de perder en Italia, proseguía con poco rebozo protegiendo a los rebeldes y enviándoles víveres y refrescos. El Portugal y la Holanda, sobresaltados por algunas ideas intempestivas que transpiraba nuestra política, hacían nuevos aprestos militares, y no era inverosímil que al apoyo de esta complicación naciente pudieran respirar los catalanes.

La corte de España imploró entonces el auxilio de la francesa. Luis XIV, después de muchas gestiones, envió por ultimo un ejército a Cataluña bajo las órdenes de Berwick, nombre grato para los españoles por la ilustre victoria que había obtenido en Almansa.

Entre tanto el duque de Popoli se debilitaba enviando destacamentos a diversos puntos para reprimir la osadía de los rebeldes, cuyo número se aumentaba con deplorable rapidez. Sin embargo, la primera batería levantada por los sitiadores, continuaba los trabajos del sitio con bastante fruto contra el convento de los Capuchinos que defendían cuatrocientos catalanes con acérrimo tesón. Perdiéronle, no obstante, Popoli pudo asestar sus cañones contra la muralla y sus morteros contra el centro de la ciudad. Mientras se batía aquella brecha, llovían las bombas sobre el seno de aquella población, y los habitantes inermes, mujeres, niños y ancianos procuraban recogerse bajo el cañón del castillo; pero las naves españolas, fulminando un fuego terrible de flanco, los ahuyentaron también de ese punto. Erigiéronse nuevas baterías contra el convento de Jesús y el bastión de la puerta del Ángel; pero antes de ponerlas en juego, dejo Popoli la dirección del sitio (30 de mayo). Reemplazóle el duque de Berwick que acababa de llegar con veinte mil franceses aguerridos, fuerzas que hacían subir las de los sitiadores a más de cuarenta mil hombres.


Podría creerse que los barceloneses, viendo desvanecidas sus últimas esperanzas, arregladas las diferencias entre España, Holanda y Portugal, conjurado contra ellos el poder de dos grandes naciones, privados de algunas obras importantes, estrechados por mar y tierra, y amenazados por un ejército poderoso, depondrían su fatal obcecación y se someterían a un príncipe que se vengaba de los agravios con generoso olvido; pero sucedió todo lo contrario. El peligro, cada vez más inminente, ejercía sobre ellos el triste privilegio de convertir el furor el espíritu de nacionalidad. Verdad que existían muchos elementos para mantener viva la llama de la discordia civil. Los eclesiásticos, faltando a su misión dulce y conciliadora, hacían resonar los templos con vehementes excitaciones a la guerra; todos cuantos la habían sostenido hasta entonces, por temperamento, por calculo o por interés, temían la justicia del monarca, que si no descendía a las masas, hería por lo menos las cabezas de la rebelión; se esforzaban en persuadir al pueblo que sus leyes iban a quedar para siempre holladas, y que era más noble, más digno de sus precedentes y de su carácter, envolverse las ruinas de la ciudad, que vivir para ser el oprobio de España, y de la Europa entera. Estas sugestiones, autorizadas unas con el velo de la religión, y robustecidas otras con la apelación a las libertades patrias, las dos ideas que tienen más eco en el corazón de los pueblos, inflamaron en tales términos el ánimo de la multitud, que todas clases, sexos y edades tenían un mismo sentimiento; la ciudad entera constituía un solo hombre dominado por la más violenta cólera. Era el alma de la defensa, con el titulo de gobernador, D. Antonio de Villarroel, hombre que había dado sobresalientes pruebas de sus talentos militares y de una pertinencia indómita; los caudillos inferiores, salidos de la hez del pueblo, participaban de sus pasiones, y no esperando gracia de ningún género, desplegaban el valor infinito de la desesperación.

Los progresos de Berwick fueron lentos al principio, y los sitiados, a quienes alentaba extraordinariamente el menor vislumbre de esperanza, proyectaron hacer una salida sobre las trincheras de los sitiadores. Ejecutáronla el 13 de julio cuatro mil hombres y trescientos caballos; pero no obstante su indecible denuedo, quedaron rebatidos, siendo este choque, sangriento en igual grado para los dos combatientes.

De pronto, los sitiadores que habían trabajado con infatigable actividad muchos días, descubren una nueva paralela, y setenta piezas de grueso calibre vomitan fuego certero y nutrido contra el baluarte de Oriente. Era este baluarte como el escudo de la plaza, porque protegía su lado más flaco, y así fue indescriptible el empeño que mostraron los catalanes en conservarle y los sitiadores en espugnarle. Al fin, el día 30 de agosto, se dio un violentísimo asalto. Derramóse allí mucha y estimada sangre; los defensores, menos vencidos que oprimidos, fueron cediendo terreno, pero casi todos prefirieron morir a soportar la ignominia de la derrota.

Era imposible a los sitiadores dar un paso sin grande efusión de sangre; combinábase la acción de la artillería y de las minas; pero los sitiados mostraban una fecundidad de recursos y una intrepidez siempre en incremento.

El baluarte de Santa Clara fue embestido, ganado y vuelto a perder; los sitiadores abrieron nueva brecha; los sitiados la cubrieron con sus pechos más duros que una roca; aquellos emplearon la mina; estos contraminaron, y no logró Berwick el triunfo definitivo sino perdiendo miles de sus más valientes soldados.

Dueños, finalmente, los sitiadores de todas las obras exteriores, y teniendo el muro las brechas practicables, se dispusieron para el asalto general. Berwick, previendo los horrores de que iba a ser teatro aquella infeliz ciudad, envió un parlamentario proponiendo las bases de una capitulación decorosa; pero la rechazaron los soberbios catalanes en términos de tan desesperada energía, que fue preciso recurrir al último y más deplorable extremo de la guerra.

 La aurora del 11 de septiembre descubrió al ejército sitiador describiendo un semicírculo y abrazando a las formidables columnas destinadas al asalto. Estaban separadas las tropas de las dos naciones, porque el hábil Berwick quería emplear el poderoso resorte de la emulación en el buen éxito de esta arriesgada empresa; los franceses debían embestir por el frente el bastión de Levante; los españoles por los dos lados el de Santa Clara, y la Puerta Nueva. Pocas veces se ha desplegado un aparato de fuerzas más  imponente para una operación de esta clase; en pocas circunstancias análogas han mostrado los sitiadores un denuedo más firme y brillante; casi nunca un pueblo se ha resistido con una obstinación tan ciega.

"...tots com verdaders fills de la patria, amants de la

llibertat, acudirán als llochs senyalats á fi de

derramar gloriosament seva sang y vida, per

son Rey, per son honor, per la patria i per

la llibertat de tota Espanya..."
Cincuenta compañías de granaderos se lanzaron al mismo tiempo y con asombroso ímpetu sobre los tres puntos que se les había asignado; sosteníanles de cerca cuarenta batallones, con trescientos dragones desmontados. El resto del ejército, apoyándose en la trinchera, podía en el último trance darse la mano con estas fuerzas avanzadas.

No cejaron los catalanes ante esta violenta irrupción; habían cubierto las brechas de cañones cargados con bala menuda, y disparándolos oportunamente, arrebataron filas enteras de los sitiadores. Pero eran tales la disciplina y denuedo de estos, que continuaron avanzando sobre los cadáveres de sus compañeros, y llegaron al estrecho del combate. La proximidad impedía a unos y otros valerse de proyectiles; empleaban únicamente el arma blanca con reciproca y horrible mortandad. Nuevos y abundantes refrescos robustecían a los enemigos y daban mayor pábulo a su ira; pero como el número de los sitiadores era más considerable, y el vínculo de la disciplina sostenía su heroica intrepidez, arrollaron por fin a los sitiados y penetraron en las brechas. En el mismo instante, y como a una señal convenida, el pabellón español tremuló orgulloso sobre los bastiones de Santa Clara y Puerta Nueva, y el francés en el de levante. Sin embargo este primer triunfo no debía considerarse como decisivo.

Al febrer de 1707 una ordenança
reial va disposar que les tropes
borbòniques franco-castellanes,
usarien bandera blanca amb creu
de Borgonya vermella aspada,
amb dos castells i dos lleons.

Los catalanes habían barreado las calles, construido parapetos con vigas encadenadas,
 acumulado materiales inflamables, erigido baterías, aspillerado sus casas, acumulado, en suma, cuantos recursos puede ofrecer el arte de la guerra, o sugerir la imaginación en su mayor grado de exaltación. Avanzaban con gran dificultad los franceses y españoles; mientras rellenaban los fosos de las calles o desencadenaban las vigas, caía sobre ellos una nube de fuego, y no lograban dar un paso sin dejar marcada la huella con su propia sangre; al fin, los primeros que seguían una línea más recta, y por consiguiente más corta, lograron arrollar al enemigo hasta la plaza mayor. Creyendo asegurada la victoria, se entregaron al pillaje; pero los barceloneses, rehaciendo en un momento embistieron a los franceses con furia inaudita, que los arrojaron a su vez sobre la brecha. El noble denuedo de los oficiales, que clavando sus espadas en tierra, cubrieron con sus cuerpos el portillo de la muralla, impidió que las tropas fueran lanzadas al otro lado de la brecha, y que el triunfo de los barceloneses fuera completo. Los españoles, viéndose solos y en una posición muy aventurada, verificaron, con bello orden, el mismo movimiento retrógrado.

Renovóse entonces el combate con doble encono y mayor esfuerzo, porque movía a unos el despecho de haber sido arrollado, y a los otros la proximidad de la victoria. Las tropas recobraron muy luego su superioridad; sobre todo los españoles, arrostrando a pecho descubierto el fuego de la artillería colocada en las boca-calles, se apoderaron de las piezas y las volvieron contra los mismos barceloneses. Conturbóles algo este suceso, y más la toma del baluarte de San Pedro, sobre el que sin orden de sus jefes se precipitaron los valientes castellanos.

Continuaba, no obstante, la pelea con una ferocidad sin ejemplo; nadie daba ni pedia cuartel; el placer de inmolarse recíprocamente, había petrificado todos los corazones; parecía que hasta las victimas retenian el ultimo acento del dolor, para no hacer patente su debilidad. Villarroel, que en este día terrible se elevó por su pericia y fortuna a una altura extraordinaria, conocía que era imposible rechazar a viva fuerza a los españoles; pero sabia también que estos no podían sostener su movimiento progresivo sin la cooperación de los franceses. Reuniendo, pues, el nervio de su ejército, y haciendo un esfuerzo sobre humano, el indomable caudillo catalán se arrojo en medio de las columnas francesas y causo en ellas considerable estrago; pero mayor le parecieron los rebeldes y el mismo Villarroel quedo gravemente herido.

Doce horas de continuo combate y tan duros reveses, habían agotado las fuerzas de los sitiados; ya no se defendían, pero tampoco se entregaban; semejantes a un león que acosado por los cazadores, extenuado de fatiga y debilitado por las heridas, se detiene a la entrada de la caverna y espera allí con fiera actitud la flecha que ha de atravesarle el corazón, asi los barceloneses permanecían inmovibles en sus posiciones, recibiendo en ellas la muerte que prodigaba el ardiente brazo del soldado.


Durant la catalogació d'una gramàtica llatina 

d'Elius Donat, publicada a Lió a 1549,  
va aparèixer una nota manuscrita anònima  
al full de guarda anterior:

“Qualsevol que llegesca estas rallas encomanam
a Deu per caritat;  digues luego un parenostre
ave Maria  Vale  Als 11 de Sbre de 1714
dia infelis per Barcelona”

Era a boca de noche; los últimos crepúsculos permitieron ver sobre la casa del magistrado una bandera blanca, símbolo de paz; inmediatamente ceso la carnicería; vinieron algunos diputados a abocar con Berwick que se hallaba en la brecha principal defendida por una artillería formidable; formularon aquellos sus proposiciones con tanta altivez como si fueran vencedores; pedían, ente otras cosas, un indulto general, y la conservación de sus Fueros y Franquicias; el duque les contestó que si no se rendían antes del amanecer, perecerían todos al filo de la espada.

Aun duraba esta conferencia cuando salió de en medio del ejercito una voz lúgubre que imperiosa decía  “mata, quema”. No fue menester más para que las tropas se abandonasen a los últimos extremos de la cólera. Barcelona hubiera cesado de existir aquella noche, envuelta en fuego y sangre, sin los nobles esfuerzos que hizo Berwick para contener a sus soldados. Habiendo restablecido la calma en su ejército, le formó en orden de batalla, dispuestas las compañías de incendiarios y preparados todos los elementos hábiles a aniquilar, si no se podía someter la ciudad rebelde. Los barceloneses, ciegos por su deplorable obstinación, provocaban con nuevos desacatos este trágico desenlace.

Algunos historiadores dibujan con las tintas más negras el cuadro horrible que presentaba Barcelona aquella noche (11 a 12 de septiembre). Mientras algunos destacamentos, por orden de Berwick, recogían los cadáveres  y les daban sepultura, se desprendía de las casas una lluvia de proyectiles, de mixtos compuestos de azufre, betún, pez y cera ardiendo. Los objetos que antes servían al lujo, al placer o a la utilidad de los habitantes, obstruían las calles, porque todas las pasiones de una generación estaban supeditadas al momento, que era la venganza, y esta capaz de los más sensibles sacrificios.

Rayó la aurora y espiró la tregua concedida a los catalanes por el duque; pero éste, siempre benigno, lo prorrogó  por seis horas más. Espirando el ultimo termino, y no dando los catalanes prueba alguna de sumisión, mando Berwick que se procediese al incendio de la ciudad. Sin embargo, queriendo templar este acto de severidad tan necesario, con la moderación posible, prohibió al propio tiempo el saqueo; y su ejército por un rasgo de disciplina todavía mas raro y admirable, obedeció religiosamente la orden.

El lúgubre estallido de llamas avisó a los catalanes de su última desdicha; los más frenéticos querían sepultarse entre las cenizas, legando a la posteridad el ejemplo de una nueva Numancia, pero los mismos fautores de la sedición retrocedieron ante la horrible suerte que aguardaba a tantos millares de familias, enarbolaron otra vez la bandera blanca y pidieron la vida. Berwick, que mostró durante este sitio un talento privilegiado y un carácter heroico, les concedió ademas la hacienda. Las bases de esta especie de capitulación,  se cumplieron con una exactitud laudable; Villarroel y algunos jefes, perdieron únicamente la libertad; la masa del pueblo fue comprendida en un indulto tan político como generoso.


Muchos aconsejaban a Felipe V que arrasara la ciudad de Barcelona, y erigiese en medio una columna. A la verdad podía hacerlo, porque Berwick no había prometido conservarla; pero el rey, magnánimo en esta circunstancia, como siempre que seguía los impulsos de su corazón, se limitó a abolir sus fueros y a quemar los estandartes emblema de su independencia.Una de les produccions de DIDPATRI per l'exposició DONEC PERFICIAM del Born Centre Cultural


Autors: Josep Antoni Duran / Guillem H. Pongiluppi

Arranjaments i música: La Cofradia

Francisco de Paula Mellado
Enciclopedia moderna: diccionario universal de literatura ..., Volum 22
Madrid al 1857.


El setge de Barcelona, “Barcino Magna Parens” Viena 1716
 El baluard de Sant Pere en primer pla.
(...)  después de tomar el ejercito galo-hispano, en 1713, a Solsona, Manresa, Hostalrich, Mataró y otros pueblos, puso sitio a Barcelona, pero decididos sus habitantes a defenderse a todo trance, tomaron todos indistintamente las armas y enviaron a Mallorca a las mujeres, los niños, los enfermos y los ancianos; a los primeros de mayo de 1714 se rompió el fuego contra la plaza; hubo varias salidas y combates hasta que las brechas estuvieron practicables; atacáronlas los sitiadores; dos veces las tomaron y dos veces fueron rechazados con gran pérdida; antes de dar el tercer asalto el bastión de Santa Clara y el de la Puerta Nueva fueron volados y ensanchadas las brechas a favor de la artillería; propúsose entonces a los sitiados una capitulación honrosa, pero como faltase la garantía de sus fueros, contestaron que “preferían morir por la libertad de su patria”; iba a darse el asalto por tres puntos a un tiempo; mas de 60.000 hombres de una y otra parte esperaban la señal; amanecía el 11 de septiembre de 1714; dada la señal se precipitaron a las brechas cincuenta compañías  de granaderos, seguíanlas cuarenta batallones y seiscientos dragones; pocos ejemplos existen de una tal tenacidad por una y otra parte, pero al fin los sitiadores penetraron en la ciudad y empezóse de nuevo la acción haciendo los sitiados un fuego horrible desde los parapetos y barricadas de las calles, troneras y ventanas de las casas, hasta que desalojados con la artillería continuaron el fuego en las calles a cuerpo descubierto; hubo baluarte, el de San Pedro, que mudó once veces de dueño y regimiento, que quedó reducido a algunos pelotones con un alférez a su cabeza; reducidos los defensores a la plaza principal cargaron desesperadamente a los enemigos, que fueron arrollados hasta las brechas, pero rehaciéndose estos a favor de la artillería, fueron aquellos desordenados, más aún siguieron peleando durante otras doce horas, ya sueltos, ya en pelotones, a pesar de que habían sucumbido su jefe Villarroel y el Conseller en cap; apagándose ya los fuegos de unos y otros empezó la matanza, sin que se oyese una voz que pidiese capitulación, hasta que la noche puso una tregua; entonces se presentaron diputados ofreciendo capitular si se concedía un perdón general y la conservación de sus fueros; la negativa fue como la orden para romper el fuego de nuevo; un diluvio de balas saliendo de todas las casas y cayendo sobe las tropas las obligó a retirarse, y entre tanto pegaron fuego a la ciudad por diferentes puntos; entonces se presentaron los diputados a hacer entrega de ella a discreción;  Montjuich y Cardona capitularon también bajo la garantía de sus vidas y haciendas, y el ejercito franco-español tomó posesión de aquel basto cementerio el 22 de septiembre. Perdieron los realistas más de 10.000 hombres, 4.000 en el asalto aunque la de los defensores no se pudo saber positivamente, se contaron, sin embargo, 3.000 entre ellos 534 clérigos y frailes.
L'Onze de Setembre de 1714, d'Antoni Estruch (1909)X.M.C.  9/2016

http://amnesiahistoricainduida2.blogspot.com/2016/08/mites-i-llegendes-del-bestiari-historic.html


Pedro de Comines -1759

Mateo Bruguera - 1871


Serafín María de Sotto Clonard17 comentaris:

 1. Muy recomendable http://www.ventdcabylia.com/2016/09/el-regne-de-valencia-creat-en-1238-va.html

  Imagino que ya lo leiste, aun así lo dejo por si alguien lo aprovecha

  ResponElimina
  Respostes
  1. ok, acabo de verlo en tu facebook. Así que efectivamente, lo leíste.
   Este hombre tiene una paciencia infinita con los blaveros, digna de elogio

   Elimina
  2. Si, realmente, paciencia de santo que dicen.

   Valga decir que es mas cómodo escribir uno mismo y dejar que te repliquen ellos, que intentar corregir uno de sus escritos, sobre todo porque son incapaces de aportar ninguna referencia histórica decente que avale sus tesis.

   Elimina
 2. Y tu artículo como de costumbre, esclarecedor y muy recomendable

  ResponElimina
 3. Los hechos son, para empezar, que no lo dijo Casanova, fue un comunicado de los Tres Comunes, donde no participaba Casanova.

  Primero dice "pàtria" refiriéndose a Cataluña, y seguidamente ‘España’ como un elemento diferente, tal y como indica la “y”.

  El concepto de España a inicios del siglo XVIII no tenía nada que ver con el actual. Por “España” se entendía un conjunto de estados peninsulares a los cuales sólo unía una cosa, la Corona

  España siempre fue un concepto geográfico

  En ese escrito, España es la monarquía católica, o hispánica, y sus distintos estados (soberanos) en el “continente de la España”, como el mismo Felipe V decretaba (… i porque mi real intención es que todo el continente de España se govierne por unas mismas leyes… Real Decreto de Felipe V, 29 de julio de 1707).

  Así que los catalanes luchaban por la libertad de toda la monarquía hispánica (España) y por mantener la soberanía catalana, su Patria, la patria catalana.

  “Havent los Braços Generals, lo die 6 del corrent mes aconsellat a est consistori resolgués defensar les Llibertats, Privilegis y Prerogativas dels Catalans, que nostres Antecessors à costa de la sa sanch gloriosament alcansaren,…”

  No era una guerra de independencia, puesto que ya eran independientes, era una guerra para no perder esta independencia amenazada por la casa más absolutista de Europa, los borbones.

  Por cierto, estos documentos salen de las crónicas de Castellví, no tenemos los originales

  "Què és Espanya?" Francesc de Castellví (1682 - 1757):
  "Qué cosa es la España? He advertido con el trato de diferentes naciones que muchos que son considerados instruidos en la historia, reciben notorias equivocaciones respeto a la España y no pocos crehen que los reynos y provincias que contiene la España tienen un mismo idioma, las mismas leyes, exsempsiones, costumbres y los mismos trajes. Para apagar semejantes equivocaciones, me valdré de algunas similitudes o comparaciones.... Eran estas naciones, en el continente de la España, distinctas en leyes, costumbres, trajes y idiomas. En leyes como es de ver en sus particulares estatutos; en costumbres y trajes, lo advertirá el que viajare; en idiomas, son 4 distinctos, esto es portugues, viscaino, cathalan i castellano o aragonés ... Assimismo otro idioma que se usa en el reyno de Valencia y es lo mas se parece al idioma cathalan.... D•esto se ve claro que, aunque todo el continente de la España se nombran sus naturales en comun españoles, eran y son distinctos."

  Bueno, pues ya sanemos a qué se referían cuando mencionan 'España'


  ResponElimina
 4. Correcto, gracias por la ampliación.

  Leía ayer otro infumable articulo (http://historiasdelahistoria.com/2012/09/25/la-diada-el-estado-catalan-y-almanzor) en el que dejan patente una ignorancia total y absoluta sobre estos conceptos básicos que mencionas (y algunos mas).

  ResponElimina
  Respostes
  1. Por cierto, los últimos estudios de historiadores franceses nos descubren que el absolutismo francés fue copiado del castellano. El absolutismo castellano fue el ejemplo a seguir de la monarquía francesa

   Y no me preguntes por la fuente, ni lo recuerdo, ni sé dónde lo leí, ni sé dónde lo tengo archivado, en fin, un desastre. El caso es que lo recuerdo porque me chocó, era una nueva perspectiva que no esperaba


   Elimina
  2. Pero vamos a ver, estas palabras que atribuyen a Casanova: "Por nosotros y por la nación española peleamos", no son de él, son, supuestamente, del castellano Villarroel. Así que su supuesta proclama puede ser comprensible si recordamos que los castellanos se estaban apropiando del término España y español como algo exclusivamente castellano. Aunque naciera en Barna, era castellano, hijo de castellano (Villanueva de los Infantes, la Mancha, no la de Orense) y asturiana. En aquella época para obtener la condición de catalán se tenía que obtener la naturalización de Catalunya (como en los demás reinos de la Corona, Castilla, por ejemplo), el Decreto de Nueva Planta abolió este Derecho de Extranjería (repito, se aplicaba en los demás reinos también. Lo cual también demuestra que España no era un país). En las listas para la represión confeccionadas por los borbónicos antes de la caída de Barcelona, al lado del nombre de Antonio de Villarroel figuraba la siguiente anotación: "no és catalán". Era hijo del militar don Francisco de Villarroel y de Catalina Peláez.

   Y de un castellano no es extraño escuchar esas palabras, ya que los castellanos habían asimilado desde hacía tiempo que lo castellano era lo español, que la nación española eran ellos, por eso luchaba por “nosotros”, los catalanes con los que luchaba, y por su nación, la castellana-española, o sea, la monarquía hispánica.

   Y repito, la fuente primaria es Castellví, el cronista, y este dice que Villarroel dijo.

   También hay que tener en cuenta las transcripciones del documento original de Castellví (que no he tenido la suerte de poder ver y leer).Según el el Dr. Roberto Fernández, catedrático de historia moderna, rector de la Universitat de Lleida, las palabras de Villarroel serían las siguientes: “Per nosaltres i per tot Espanya lluitem”, y no “Por nosotros y por toda la nación española peleamos”. “Per nosaltres” se refería a Catalunya, i “per tot Espanya”, a la comuna monarquía hispana de los Àustria (CATALUNYA DINS L’ESPANYA DE L’ABSOLUTISME BORBÒNIC http://www.paeria.cat/arxius/noticies/Document_cat_9123.pdf)

   Y según ALBERT SÁNCHEZ-PIÑOL (antropólogo y escritor miembro del Centre d’estudis africans) también dice "por toda España", no "por la nación española" http://www.ara.cat/premium/opinio/mentides-del_0_551944803.html. De su novela Invictus se deduce que ha leído las Narraciones históricas de Castelví.

   De todas fromas, estas palabras de Castellví, que no de Casanova, no demuestran nada, ya que Cataluña luchaba por conservar sus constituciones y libertades, como demuestra la documentación oficial de la época, esto es, su soberanía. Luchaba por mantener el estatu quo.

   Elimina
  3. Es posible, sólo posible, que mañana siga leyendo ese enlace que pusiste, no me dio tiempo a más.
   Aparte de que no me apetece una .... leerlo, sólo con el principio ya tengo suficiente, la misma basura manipuladora e indocumentada de siempre

   Elimina
 5. Otro apunte, Juan Berchmans VALLET DE GOYTISOLO, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, defendiendo la españolidad del Bando de los tres comunes, ese que atribuyen, también equivocadamente, a Casanova, ni siquiera menciona esas supuestas palabras de Villarroel. Por qué no menciona la proclama de Villarroel? Esta proclama reforzaría sobremanera su argumento españolista, aún más que el bando de los comunes (PRESENTACIÓN DE LAS NARRACIONES HISTÓRICAS DESDE EL AÑO 1700 AL 1725 DE FRANCISCO CASTELLVÍ http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/26/11.Vallet.pdf)

  Y quién es Juan Berchmans Vallet de Goytisolo? (Barcelona, 21 de febrero de 1917 - Madrid, 25 de junio de 2011) fue un jurista español, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Fue vicepresidente segundo del Instituto de España, cesando en 1994. De 1994 a 1999 fue miembro del Consejo de Estado. Creo que esto es suficiente como para no ser sospechoso de separatista

  Y no voy a repetir lo que es para Castellví España, lo que significa para él este concepto  ResponElimina
  Respostes
  1. Y para rematar, tenemos distintas versiones del manuscrito de Castellví, que por supuesto no son idénticas:

   PRESENTACIÓN DE LAS NARRACIONES HISTÓRICAS DESDE EL AÑO 1700 AL 1725 DE FRANCISCO CASTELLVÍ
   http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/26/11.Vallet.pdf

   Juan Bms. VALLET DE GOYTISOLO
   Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

   1. La primera vez que tuve noticia de la obra de Castellví, que aquí presentamos, fue por el importante estudio del profesor doctor Francisco Canals Vidal, «El 11 de septiembre de 1714», publicado en Cristiandad, 557-558-559, de julio-agosto-septiembre de 1974.

   Por el mismo Canals supe que el historiador Sampere i Miquel había tenido la paciencia de copiar a mano en el Archivo Imperial de Viena el manuscrito de esta obra que se conserva allí y dejó la copia en la Biblioteca de Cataluña, donde la consultó Canals Vidal.

   Él mismo me facilitó la dirección del Osterreichisches Staatsarchiv y el nombre de su director Herr Leopold Auer, con quien crucé cuatro cartas desde 21 de octubre de 1993 hasta el 25 de mayo de 1994. En su contestación a la primera mía, además de conceder a la Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, permiso para editar, en castellano actual, las Narraciones históricas de Castellví, me indicó que en el Archivo conservaban dos minutas (con algunas correcciones) de tres versiones no completamente idénticas del texto, en seis gruesos volúmenes, una (ms. W. 344 (1-6), otra (ms. W. 937, 1-5 y W. 1.015) y una tercera (ms. W. 1100/1-4) que creía poco importante para su publicación. Me indicó que de la microfilmación se ocupaba una empresa, con la cual me puso en contacto; la Fundación le abonó el precio correspondiente.

   El doctor Canals Vidal escribió el documentado y brillante prólogo que preside la obra, y José María Mundet Xifrè y José María Alsina Roca han realizado la magnífica edición crítica que ahora presentamos. Mundet, además, ha confeccionado los índices topográficos y de nombres de personas citadas, ha dirigido todo el trabajo tipográfico hasta la confección de los ferros y eligió los grabados que ilustran las cubiertas de cada uno de los cuatro volúmenes.

   2. El autor de esta obra, Francisco de Castellví Obando, era natural de Montblanch, donde nació en 1682, en el seno de una familia de la pequeña nobleza, a la que correspondía la baronía de Rocafort de Queralt, estudió en el Colegio de Caballeros de la Purísima Concepción de Lérida, intervino en la defensa de Barcelona, durante su asedio por las tropas francesas y castellanas como capitán del regimiento de la Coronela….

   3. En el Archivo Nacional de Viena se conservan cinco manuscritos de las Narraciones históricas: el W. 344, en seis volúmenes; el W. 345 en un volumen; el W. 397, en cinco; el W. 1015, en uno, y el W. 1100, en cuatro cajas. A juicio de Mundet y Alsina por orden cronológico estos cinco manuscritos deben ordenarse del modo siguiente:

   Elimina
  2. CONTINÚA DEL ANTERIOR COMENTARIO:

   — Castellví escribe de su puño y letra, casi ilegible, una primera versión, la W. 1100.
   — Varios amanunses, seguramente al dictado del autor, redactan una segunda versión, prácticamente definitiva, la W. 344.
   — Castellví repasa esta versión, introduce y dicta algunas enmiendas, con las que se confecciona una tercera versión destinada a ser impresa, es la W. 937. En el primer volumen de esta versión se hallan encuadernados un centenar de folios correspondientes a los reinados de Felipe III y Felipe IV, escritos de puño y letra de Castellví, también ilegibles.
   — El reinado de Carlos II, que falta en el W. 937, se halla en el W. 1015.
   — El relato referente a la boda, en 1708, del Archiduque Carlos con la princesa Isabel Cristina Juliana de Brunswick, que después fueron emperadores de Austria y que Castellví dedicó a la segunda, cuando era Emperatriz viuda, se halla en manuscrito W. 345.

   4. La edición que presentamos fue realizada, por Mundet y Alsina, centrándola en el manuscrito W. 937 y no en W.344, que fue el copiado por Sampere i Miquel en el Archivo Nacional de Viena y donado por él al Institut d’Estudis Catalans, donde lo consultó Canals Vidal. El motivo de la elección del manuscrito W. 937 fue su posterioridad al W. 344, en el que el autor había introducido correcciones, y adiciones no recogidas en aquél. Sin perjuicio de esto, cualquier diferencia respecto de éste, que les ha parecido relevante, la indican en el lugar correspondiente.

   … Tienen por protagonistas a los catalanes del primer cuarto del siglo XVIII, «enfrentados mayoritariamente a los que intentan desde fuera, aunque con la colaboración de una minoría interna, acabar con una estructura social, política,
   religiosa y cultural que Cataluña ha ganado, mantenido y defendido desde la Edad Media. Primero bajo los reyes y los condes propios y después bajo la monarquía de los Austrias»….
   ---

   En fin, te dejo compañero, no puedo seguir, hay otras obligaciones que ahora mismo no ME dejan ni concentrarme en lo que escribo, es lo que tienen los niños, bebés etc

   Una abraçada

   Elimina
  3. CORRIJO O ACLARO, EL ANTERIOR COMENTARIO ES LA CONTINUACIÓN DE ESTE OTRO COMENTARIO QUE AHORA PUBLICO, con las distracciones no publiqué el comentario inicial, ahí va:

   Del manuscrito de las Narraciones históricas de Castellví hay tres versiones, y no son idénticas

   PRESENTACIÓN DE LAS NARRACIONES HISTÓRICAS DESDE EL AÑO 1700 AL 1725 DE FRANCISCO CASTELLVÍ
   http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/26/11.Vallet.pdf

   Juan Bms. VALLET DE GOYTISOLO

   1. La primera vez que tuve noticia de la obra de Castellví, que aquí presentamos, fue por el importante estudio del profesor doctor Francisco Canals Vidal, «El 11 de septiembre de 1714», publicado en Cristiandad, 557-558-559, de julio-agosto-septiembre de 1974.

   Por el mismo Canals supe que el historiador Sampere i Miquel había tenido la paciencia de copiar a mano en el Archivo Imperial de Viena el manuscrito de esta obra que se conserva allí y dejó la copia en la Biblioteca de Cataluña, donde la consultó Canals Vidal.

   Él mismo me facilitó la dirección del Osterreichisches Staatsarchiv y el nombre de su director Herr Leopold Auer, con quien crucé cuatro cartas desde 21 de octubre de 1993 hasta el 25 de mayo de 1994. En su contestación a la primera mía, además de conceder a la Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, permiso para editar, en castellano actual, las Narraciones históricas de Castellví, me indicó que en el Archivo conservaban dos minutas (con algunas correcciones) de tres versiones no completamente idénticas del texto, en seis gruesos volúmenes, una (ms. W. 344 (1-6), otra (ms. W. 937, 1-5 y W. 1.015) y una tercera (ms. W. 1100/1-4) que creía poco importante para su publicación. Me indicó que de la microfilmación se ocupaba una empresa, con la cual me puso en contacto; la Fundación le abonó el precio correspondiente.

   El doctor Canals Vidal escribió el documentado y brillante prólogo que preside la obra, y José María Mundet Xifrè y José María Alsina Roca han realizado la magnífica edición crítica que ahora presentamos. Mundet, además, ha confeccionado los índices topográficos y de nombres de personas citadas, ha dirigido todo el trabajo tipográfico hasta la confección de los ferros y eligió los grabados que ilustran las cubiertas de cada uno de los cuatro volúmenes.

   2. El autor de esta obra, Francisco de Castellví Obando, era natural de Montblanch, donde nació en 1682, en el seno de una familia de la pequeña nobleza, a la que correspondía la baronía de Rocafort de Queralt, estudió en el Colegio de Caballeros de la Purísima Concepción de Lérida, intervino en la defensa de Barcelona, durante su asedio por las tropas francesas y castellanas como capitán del regimiento de la Coronela….

   3. En el Archivo Nacional de Viena se conservan cinco manuscritos de las Narraciones históricas: el W. 344, en seis volúmenes; el W. 345 en un volumen; el W. 397, en cinco; el W. 1015, en uno, y el W. 1100, en cuatro cajas. A juicio de Mundet y Alsina por orden cronológico estos cinco manuscritos deben ordenarse del modo siguiente:

   Y SIGUE EN EL COMENTARIO ANTERIOR
   Elimina
  4. Oye, no aparece el "ANTERIOR COMENTARIO", qué ocurre?

   Elimina
  5. Bueno, voy a intentar publicar la primera parte del comentario de marras, aunque ya perdí un tanto el hilo.

   Hablábamos de las versiones distintas que hay sobre la proclama atribuida a Villarroel, que no a Casanova, como hace el enlace catalanófobo que adjuntas. Decíamos que nos ha llegado a través de Castellví.

   Así que vamos con esas versiones:

   PRESENTACIÓN DE LAS NARRACIONES HISTÓRICAS DESDE EL AÑO 1700 AL 1725 DE FRANCISCO CASTELLVÍ
   http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/27/26/11.Vallet.pdf

   Juan Berchmans VALLET DE GOYTISOLO

   (...) en el Archivo conservaban dos minutas (con algunas correcciones) de tres versiones no completamente idénticas del texto, en seis gruesos volúmenes

   (...)

   3. En el Archivo Nacional de Viena se conservan cinco manuscritos de las Narraciones históricas: el W. 344, en seis volúmenes; el W. 345 en un volumen; el W. 397, en cinco; el W. 1015, en uno, y el W. 1100, en cuatro cajas. A juicio de Mundet y Alsina por orden cronológico estos cinco manuscritos deben ordenarse del modo siguiente:

   AQUÍ SIGUE EN EL COMENTARIO DE MÁS ARRIBA

   Elimina
  6. Como siempre gracias por tus comentarios (fantastico este ultimo) y enlaces que voy incorporando a los artículos como información complementaria. Ah, y gracias por robar un rato a la familia para leerme y colaborar, espero que tus niños no me lo tengan en cuenta ;)

   Perdona si algo no se publicó correctamente, Blogger últimamente hace bastante el tonto al respecto, esta semana tambièn he aprendido de que la conjunción mi nuevo Windows 10 y Google Chrome aporta un grado de inutilidad adicional que incluso me impide publicar a mi mismo o contestar comentarios.

   Elimina
 6. Muy buenas de nuevo, hoy toca consulta

  Qué opinas de este trabajo filológico? ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA
  https://binper.files.wordpress.com/2012/04/origenoc.pdf

  Apunte: (...) l’origen de la nostra llengua, caràcter, forma de pensar, cultura,… prové d’Occitània.

  Y uno de los capítulos: SEGLE XIII: RUPTURA I EVOLUCIÓ SEPARADA

  Cuando tengas tiempo le echas un vistazo, ya me contarás.

  ResponElimina