CATALUNYA I ELS CATALANS: UNA NETEJA ÈTNICA HISTORIOGRÀFICA.

La història l'escriuen els vencedors, i no tant sols la seva, també escriuen la història dels vençuts. La cosa s’agreuja quan el vençut es converteix en colònia del vencedor, que esdevé, per tant, colonitzador.(Text original de Carles Camp - Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya.)