¿PER QUE DEIM DICCIONARI CATALÁ I NO LLEMOSÍ NI MALLORQUÍ?Antoni Maria Alcover i Sureda 
Febrer 1902


Serà cosa de dirho per respondre a certes preguntes que’ns han fetes y esveïr alguns escrúpols y rezels que, segons veim, n’hi ha que patexen.

A Mallorca n’hi ha que tenen com a por del nom de català que donam a n-el Diccionari, y s’estimarien mes que li diguéssem mallorquí; mentres devers el reine de València no les faria gràcia aquest nom, ni los ne deu fer gaire aquell, perquè voldríen que li diguéssem llemosí. En camvi a Catalunya n’hi ha que tenen por que no surte mallorquí en lloch de català.