EL "SALÓN DE REINOS" AL PALAU DEL BUEN RETIRO DE MADRID.

EL SALÓ DE REGNES DEU EL SEU NOM ALS ESCUTS DELS 24 REGNES QUE FORMAVEN LA MONARQUIA HISPÁNICA EN TEMPS DELS ÀUSTRIA, CONCRETAMENT DE FELIP IV, ENTRE ELS QUALS, COM NO, CATALUNYA.

LA CASA REIAL D’ARAGÓ I L’INSTITUCIÓ DEL “CASAMIENTO EN CASA”.


Aquesta teoria tracta sobre el llinatge de Ramón Berenguer IV i l'origen del Casal d'Aragó, amb implicacions sobre el Senyal Reial, formulada per l'historiador Antonio Ubieto Arteta, que es basa en la institució jurídica consuetudinària del “Casamiento encasa ”, típica de l’alt Aragó.

EL INSTRUMENTO QUE OTORGÓ EL REY DON RAMIRO, EN FAVOR DEL CONDE DE BARCELONA, PARA DARLE EL REINO DE ARAGÓN.


Historia de la fundación, y antigüedades de San Juan de la Peña...El instrumento que otorgó el rey Don Ramiro, en favor del Conde de Barcelona, para darle el Reino, vuelto del latín en romance, sin mudar cosa alguna, es del tenor siguiente, y dará mucha luz, en comprobación de las cosas que tengo referidas: